Home Veiligheid

2. Veiligheid.

De rol van de politie is essentieel om diefstallen, vandalisme en buurtproblemen te voorkomen.

De politie werkt zeer professioneel op basis van een zonaal veiligheidsplan. Dit wordt regelmatig bijgewerkt op basis van een strategische analyse van de regio, van een 4-jaarlijkse bevolkingsbevraging en van federale richtlijnen.

Het mag gezegd dat “onze” politie goed werk levert in het oprollen van dievenbendes maar het gevaar komt ook van buiten onze gemeente en daar wil RESPECT daadkrachtig tegen optreden door:

 • Meer patrouilles
  Het politiepersoneel werd met 20% uitgebreid. Er zijn 6 wijkinspecteurs voor 18 000 inwoners of 1/3000 inwoners. Dit is beter dan de wettelijke norm van 1/4000 inwoners. De “bendes” migreren evenwel van de beter bewaakte zones in Brussel naar de minder bewaakte zones bv hier in Rode. Soms is er maar 1 patrouille op pad en dat is te weinig. De politiezone Rode, Drogenbos, Linkebeek is te klein om constant een 2de patrouille op de baan te hebben.

 • Bendes en vandalisme rond het station aanpakken
  Op vraag van de NMBS werkte de politie een actieplan uit. Daar werd geen gevolg aan gegeven om onbekende redenen. RESPECT wil dit terug aanpakken vb met camera’s.

 • Informatie van de bevolking
  Wist je dat je sinds meerdere maanden je eigen wijkagent rechtstreeks kan telefoneren. Indien deze niet onmiddellijk bereikbaar is, kan je een boodschap inspreken en belt de wijkagent je zo snel als mogelijk zelf terug. Deze meerderheid vindt het overbodig om deze nuttige informatie en telefoonnummers mee te delen aan haar inwoners via gemeentekrantje en website.

  Wist je dat de politie graag haar werking bv rond inbraakpreventie, drug- en alcoholpreventie, BIN (Buurt Informatie Netwerk) , wil bekend maken aan de bevolking via informatievergaderingen,  maar dat deze meerderheid daar niet op in gaat.

 • De chaos aan de schoolpoort
  Bijna dagelijks staat er politie aan de schoolpoort bij begin en einde van de schooltijd. Optimaal zouden er 2 agenten moeten staan . “Politietijd” die dan niet meer kan in gezet worden voor bv een 2de patrouille s’nachts  of in het week-end. RESPECT stelt voor om net zoals in Drogenbos, aan de schoolpoorten gesubsidieerde stadswachters in te schakelen.

 • Verkeerschaos in de smalle straten
  De klachten en voorstellen van de inwoners geeft de burgemeester door aan de politie. Maar er is geen werkgroep verkeersveiligheid zoals in andere gemeenten. Er werd ook geen gevolg geven aan de mobiliteitsstudies die werden uitgevoerd. Zo kan de politie geen oplossing ten gronde voorstellen.

  RESPECT vraagt dat er een werkgroep verkeersveiligheid opgestart wordt en dat de problemen ten gronde aan gepakt worden.

 • Netheid en kleine overtredingen
  De wijkinspecteur geeft eerst een verwittiging en wat tijd om het nodige te doen bv stoep ijsvrij maken, hinderlijke hagen knippen, hondenpoep… Pas daarna volgt een GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) die naar de gemeente gestuurd wordt voor uitvoering. Maar daar wordt weinig gevolg aan gegeven.