Home Programma Ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheersing

7. Ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheersing.

De eigenheid van onze gemeente - meerdere kleine dorpskernen met veel groen en residentiële ruimtes, zonder hoogbouw - willen we behouden en verder ontwikkelen.

Wist je dat  onze gemeente als enige uit de regio het samenwerkingsakkoord met het Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën, niet ondertekende?

Er moet dringend werk gemaakt worden van de RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) zodat er eindelijk eens rechtszekerheid komt voor diegenen die wonen in zonevreemd gebied.

Wist je dat Rode ook geen milieuconvenant of samenwerkingsakkoord met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, onderschreef. Zelfs niet het basispakket en daardoor een goede basis én een subsidie van 34.000€ per jaar, mist?

Waar rioleringen worden vernieuwd is wettelijk verplicht dat afvalwater en hemelwater gescheiden afgevoerd worden. In vele gemeenten is een subsidie voorzien voor de aansluiting van de woningen op deze vernieuwde infrastructuur. Niet in onze gemeente.

In onze gemeente ontbreekt een milieuraad , een milieubeleidsplan en dus ook elk initiatief omtrent milieu: informatie over composteren, kringlooptuinieren, energiebewust leven ...

Nochtans hebben we actieve natuurverenigingen maar gehoor bij de meerderheid krijgen ze niet.

Ook het containerpark kan méér zijn dan een stortplaats voor afval. Er is nog plaats voor compostdemonstratie en in Rode zijn er opgeleide compostmeesters  die een antwoord kunnen bieden op de te grote (en dure) groenafvalberg. Wist je dat die compostmeesters helaas niet ontvangen worden door de burgemeester.