Home Programma Rode, groene Europese gemeente

5. Rode, groene Europese gemeente.

Onze gemeente ligt in Vlaanderen en grenst aan Brussel, “de Europese Hoofdstad”en Wallonië. De Vlaamse Rand internationaliseert . Zo telt onze gemeente meer dan 80 nationaliteiten. Deze ligging  biedt enerzijds vele kansen aan onze inwoners naar tewerkstelling, opleiding, cultureel aanbod, ... maar brengt  ook problemen mee die de mogelijkheden van ons gemeentebestuur overstijgen. Verkeerscongestie, openbaar vervoer, fietsroutes, milieu-, bos- en waterbeheer, betaalbaarheid van bouwgronden en woningen, grote instroom van anderstaligen in het onderwijs , vervreemding en nood aan integratie … zijn uitdagingen die een gemeente als Rode niet alleen aankan.

Een sterke samenwerking, niet alleen intergemeentelijk , maar ook met de hogere bestuursniveaus als de provincie Vlaams-Brabant én de Europese instellingen zijn onontbeerlijk. Met behoud van identiteit en autonomie kan samen gewerkt worden aan structurele regio-overschrijdende oplossingen.

Het is belangrijk dat de Europese instellingen mee rond de tafel zitten. Europa stimuleert en subsidieert interregionale samenwerking met als doel elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren, samen zorg te dragen voor het milieu, voor mensen die het minder goed hebben, voor een sociale en economische boost.

RESPECT wil dat Rode veel meer zijn belangen behartigt (bijv. bij NMBS , STIB, De Lijn, wegenbouw).