Home Programma Orde en netheid

8. Orde en netheid.

Vuil trekt vuil aan !  Iedereen in Rode kent ze : de overvolle publieke vuilbakjes.  Of toch niet, want IC-GB wil die publieke vuilbakjes tot een minimum herleiden. Zo wil ze bijv. op speelpleintjes er geen meer plaatsen, om zogezegd het sluikstorten niet in de hand te werken …

Er kan veel meer aandacht besteed worden aan sluikstorten en vervuiling in het algemeen, en deze praktijken ook daadwerkelijk beboeten.

Voetpaden moeten beter onderhouden worden! De gemeente moet hier het voorbeeld geven en de wijkagent de mensen er op aanspreken.

Wist je dat Sint-Genesius-Rode één van de 3 gemeenten in Vlaams-Brabant is die niet inging op het aanbod van Haviland om 80.000 gratis hondenpoepzakjes en –etuis te verspreiden?

De stationsbuurt ligt er verwaarloosd bij en trekt veel vandalisme aan. De glasbollen met het vuil er rond zijn niet echt wat wij willen nalaten als eerste indruk op treinreizigers die in Rode uitstappen. De uitbouw van het GEN (Gewestelijk Express Net) kan nog lang aanslepen . RESPECT vindt dat in afwachting eenvoudige verfraaiing met bloemen , betere fietsenstallingen, camerabewaking en politiepatrouilles hier een stationnetje van kunnen maken waar we graag gebruik van maken.