Home Programma Financieel beleid

9. Financieel beleid.

We wonen in één van de rijkste gemeenten van het land, met een grote financiële reserve maar met een lage investeringsgraad.

De dienstverlening en investeringen zijn dan ook navenant: een dorpskern en stationsbuurt die dringend een opfrisbeurt nodig hebben, een cultureel centrum waar de technische installatie hopeloos verouderd is, een tekort aan betaalbare  woningen,  ...

Wist je dat de meerderheid zo goed als nooit beroep doet op de vele subsidies die door provinciale, Vlaamse en Europese overheden ter beschikking gesteld worden?

Enkele voorbeelden van gemiste subsidies:

  • De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij was bereid in SGR op haar kosten sociale woningen te bouwen. Rode zit immers ver onder het Vlaams gemiddelde. Deze meerderheid heeft dit lang geweigerd. Dankzij onze Vlaamse schepen is er nu toch een akkoord bereikt voor de bouw van een 10-tal sociale flats in de Lindestraat.
  • Reeds 20 jaar is de site van Novarode een kanker, midden de dorpskern. Deze papierfabriek was een industrieel en archeologisch waardevolle site  maar de gemeente ondernam geen enkele poging om dit een nieuwe maatschappelijk polyvalente bestemming te geven en  daar Europese fondsen voor aan te spreken. In de buurgemeenten gebeurde dat wel.  Nu start er  een zuiver commercieel immoproject  en tasten we nog altijd in het duister over het voorziene aantal sociale woningen.
  • De Vlaamse overheid voorziet financiële stimuli voor o.a. een goed cultuurbeleid, een goed milieubeleid, ... Deze meerderheid gaat daar nooit op in.
  • De provincie voorziet subsidies voor fietspaden, voor de versterking van handelskernen, voor jeugdvriendelijke openbare ruimtes, …