Home Programma Een warme SAMEN-leving

1. Warme SAMEN-leving.

In een gemeente met wel 80 verschillende nationaliteiten is er nood aan initiatieven om elkaar te ontmoeten . De roefeldag voor kinderen en het dienstencentrum “de Boomgaard”, waar senioren terecht kunnen voor een babbel, een hapje , een cursus, een uitstap, advies … zijn daar goede voorbeelden van. Ze tonen  hoe gewerkt kan worden aan een warme samenleving, maar er kan zoveel meer en dit voor alle inwoners.

RESPECT wil wijkborrels, buurtfeesten, jaarmarkt, kerstmarkt, verenigingsleven, sportieve en culturele initiatieven, verwelkoming van nieuwkomers, integratie en taalinitiatie voor anderstaligen, … stimuleren en ondersteunen. Op alle vlakken : met een vlotte en klantvriendelijke uitleenservice, financiële ondersteuning, het leveren van nadarhekken om de veiligheid te garanderen, enz …

RESPECT wil van het cultuur centrum, dat nu onderbenut wordt, een echt ontmoetingscentrum maken. Ook de plaatselijke bibliotheek kan een rol spelen als ontmoetingsplaats voor verschillende culturen, bijv. via speelse taalinitiatie bij kleuters en hun ouders, zoals voorleesnamiddagen voor kleuters en ouders.  Die vinden nu reeds plaats, maar zijn nog te weinig bekend en kunnen gerust nog uitgebreid worden.

Vrijwilligerswerk is een verrijking voor de samenleving én voor de vrijwilliger. RESPECT wil dit stimuleren door hen te informeren over de vele mogelijkheden i.v.m. vrijwilligerswerk en de verzekering die hiervoor gratis kan aangevraagd worden bij de provincie.

RESPECT wil de niet-Nederlandstalige nieuwkomers stimuleren om deel te nemen aan taalcursussen Nederlands om een (h)echte samen-leving mogelijk te maken.

In samenwerking met de vzw “de Rand” wil RESPECT elke nieuwe inwoner een welkomstpakket bezorgen in 4 talen om hen te laten kennismaken met de gemeentediensten, verenigingsleven, taalcursussen én het aanbod van de lokale middenstand: hoe meer lokaal geshopt wordt, hoe meer samenhorigheid, hoe minder de verkeersdrukte …