Home Programma Dialoog - Informatie - Overleg

3. Dialoog - Informatie - Overleg.

Een goed gemeentebestuur gaat in dialoog met haar inwoners, verenigingen, ambtenaren en verkozenen ... om op die manier de noden te detecteren en het beste beleid voor iedereen uit te stippelen. Alle inwoners moeten goed geïnformeerd worden over genomen beslissingen, de vele dienstverleningen én subsidiemogelijkheden van de diverse overheden.

Wist je dat je op de website van Sint-Genesius-Rode zelden kan doorklikken naar nuttige websites van andere instanties omdat “de huidige meerderheid dat niet wil”?

Wist je dat de brochures van de Vlaamse overheid bijv. over borstkankerpreventie, subsidies voor energiebesparende maatregelen, info over dementie, … door deze meerderheid niet verspreid worden maar gedumpt in het containerpark ?

Wist je dat er in Rode slechts 1 officieel adviesorgaan is: de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.  Daarnaast is er geen enkel officieel advies- en overlegorganen !  Geen sport-, jeugd- of cultuurraad, geen senioren-, milieu- of middenstandsraad, … Ook geen Lokaal Overleg Kinderopvang, nochtans wettelijk verplicht. Dus ook geen coördinatie en beleidsplan voor opvang van zieke kinderen, dagopvang, vakantieopvang, buitenschoolse kinderopvang. Ook  geen milieuplan, geen cultuurplan. Erger nog: deze meerderheid wil zelfs geen gebruik maken van de bestaande initiatieven en subsidies die de Vlaamse overheid hiervoor aanbiedt. Gelukkig is er de vzw de Rand (www.derand.be), die officieus dit gebrek aan overleg en informatie, zo goed als mogelijk, probeert te compenseren, zelfs in meerdere talen.

Als u RESPECT in de meerderheid stemt, dan zorgen wij dat er wél een plan voor kinderopvang komt; dat u op de gemeentelijke website wél kan doorklikken naar websites in meerdere talen; dat de informatiebrochures wél worden bedeeld en dat de adviesraden en overlegorganen wél worden opgestart en functioneren. De bestaande vzw’s Culturele Raad Rode, Jeugdwerkgroep Rode, Sportoverleg moeten erkend worden als officiële adviesraden.

RESPECT wil er ook voor zorgen dat alle inwoners goed geïnformeerd worden via een up-to-date lichtkrant, een informatieve gemeentekrant en een toegankelijke website die u eenvoudig wegwijs maakt in alle sociale en andere voorzieningen en toelagen die de diverse overheden u te bieden hebben.

Formulieren moeten digitaal kunnen opgevraagd en gedownload worden. Ook met klachten en ideeën moet elke burger terecht kunnen bij een ombudsdienst of via de website.

Een goede planning en informatie over de werken en omleidingen zijn een must, zeker nu de GEN-werken (Gewestelijk Express Net) aan het spoor er aankomen.

De inrichting en de openingsuren van de gemeentediensten moeten klantvriendelijker. De infrastructuur in het gemeentehuis moet uitnodigen tot een klantvriendelijk contact.

Onze goed opgeleide ambtenaren moeten meer geconsulteerd en gevaloriseerd worden en een goed beleid wordt voorbereid en uitgediept in gemeentelijke commissies.

RESPECT wil daar allemaal werk van maken. Maar we willen nu reeds naar jullie luisteren en ontvangen graag uw ideeën met uw voorstellen voor een goed bestuur. RESPECT staat immers voor dialoog.