Home Nieuws Persknipsels open brief van Katty Mostaert

open brief van Katty Mostaert

De open brief van Katty Mostaert aan burgemeester Myriam Rolin van Sint-Genesius-Rode. Mostaert heeft banden met de Vlaamse Volksbeweging (VVB).

Myriam Rolin,

Gedurende de hele duur van je burgemeesterschap ben je burgemeester geweest van een kleine minderheid burgers. Een kleine minderheid, want ook onder de Franstalige burgers is gemor te horen over je non-beleid en wat al beleid zou geweest zijn was wanbeleid. Ter inleiding wil ik je nog meegeven, Myriam, dat je tijdens je hele beleidsperiode al je fouten, leugens en halve waarheden hebt proberen te verdoezelen ("les excuses sont faites pour s’en servir et les cons pour les croire"), maar wij weten allemaal beter.

Je kreeg een bloeiende, levendige, sociale, groene en, laten we vooral niet vergeten, Vlaamse gemeente onder je hoede. Een gemeente waar de mensen elkaar kenden, waar altijd iets te beleven was, waar cultuur alle kansen kreeg, waar sportievelingen hun hartje konden ophalen. Rode was een bruisend dorp.

Er waren winkels, er was een behoorlijke markt op woensdag, twee serieuze kermissen, een befaamde jaarmarkt, een gordel. De Vlaamse bevolking stond open voor andere culturen en andere talen en was zeker niet te beroerd om andere talen te spreken, om die mensen te verwelkomen en wegwijs te maken. 

Zo was er in september de Vlaamse kermis die later drie dolle dagen werd, de DDD. Bijna alle verenigingen in Rode waren hierbij betrokken en er werd maanden enthousiast aan voorbereid. Omdat er in Rode vele nationaliteiten zijn, werd hier tijdens het weekend van de DDD op ludieke manier aandacht aan besteed. Rode was een gemoedelijke gemeente, populair omwille van de goede en groene ligging in de buurt van de Europese hoofdstad.

Rode was geen communautair kruitvat. Rode had akkefietjes zoals elke gemeente dat heeft en Rode was rijk in alle mogelijke interpretaties van dat woord.

Een overzicht van wat je allemaal liet kapotgaan, wat je verboden hebt, wat je verloederd hebt, welke kansen je onbenut gelaten hebt om de gemeente die je moest besturen verder te laten bloeien en hoe je de verschillende taalgemeenschappen tegen elkaar opgezet hebt:

Het gemeentelijk Cultuur Centrum Wauterbos: Als het niet Franstalig is, mag er haast niets meer plaatsvinden. Het gebouw waar wij ons hartje konden ophalen aan films en op zaterdagavond dicht bij huis konden fuiven staat er triest en vervallen bij. Dat is overigens ook omdat het Franstalige publiek geen interesse heeft om activiteiten te organiseren in dat cultureel centrum, tenzij het provocatieve “exploration du monde”.

Het gemeentelijk Zwembad Wauterbos: Verschillende noodzakelijke werken werden niet of niet voldoende uitgevoerd, waardoor het zwembad uiteindelijk haast niet meer te redden viel. Gedaan de zwemlessen voor de scholen van Rode (ook voor de Franstalige leerlingen overigens), gedaan waterpret in de vrije tijd. Gedaan sociale leven rond het zwembad.De woensdagmarkt: Eerlijk gezegd is het niet duidelijk hoe je er in geslaagd bent, maar die markt is stilaan gewoon doodgebloed tot er alleen nog een kippenkraam stond. Je hebt geen enkele poging ondernomen om die markt terug te laten opleven, iets wat in andere steden en gemeenten als een must beschouwd wordt, de mensen uit hun cocon halen, het sociale leven bevorderen, maar niet voor jou want niet Franstalig genoeg. Weg sociale leven in Rode Centrum op woensdag.Het verenigingsleven in Rode centrum: Je denkt nu wellicht, er zijn toch nog verenigingen? Klopt, maar ze moeten voor alles rekenen op hogere overheden, niet op de gemeente. Niet voor logistieke steun, niet op subsidies of hulp bij het bekomen ervan, kortom op niets waar het verenigingsleven in andere gemeenten in Vlaanderen wel kunnen op rekenen. Bijkomend laat je niet na om activiteiten, als je bevoegdheid het enigszins toelaat, te dwarsbomen of in ieder geval te bemoeilijken. Dat werkt niet motiverend, maar wij Vlamingen zijn standvastiger dan je denkt en wij blijven doorgaan omdat verenigingsleven nu eenmaal een typisch Vlaams sociaal gebeuren is en wij laten ons dat niet afpakken. Het gemeentelijk Cultureel Centrum is zo goed als “no-go zone” voor de Vlaamse verenigingen maar gelukkig heeft de Vlaamse overheid voor het gemeenschapscentrum “de Boesdaalhoeve” gezorgd waar de verenigingen wel terecht kunnen.

De handelaars in Rode Centrum, of beter, het stilaan ontbreken er aan.

Door systematisch alles te verbieden en het centrum van Rode dood te maken, ben je er in geslaagd om de handelaars te verjagen. Denk vooral niet dat de handelaars van de Middenhut daar voordeel uit halen want de centrumbewoners doen hun boodschappen in Alsemberg, waar men de mensen wel in het Nederlands bedient.

De kleine en grote kermis en de jaarmarkt: Van gemiste kansen gesproken, Myriam! Je hebt systematisch geprobeerd om te verhinderen dat de kermissen en de jaarmarkt nog konden doorgaan. Je hebt het geprobeerd door het traject te verkorten, door de jaarmarkt in te perken, de traditionele jaarmarktdag te weigeren, enz enz.

Ondertussen heb je het Franstalige "Rhode en Fête" vollenbak gestimuleerd, en waar de kermissen en de jaarmarkt een sociaal gebeuren zijn is "Rhode en Fête" een enigszins verdoken politiek evenement om het feest van de Franstalige gemeenschap te vieren. Oh ja, je hebt halfslachtige pogingen gedaan om het ook “Rode Feest” te noemen, maar waar je de activiteiten in het centrum afbrak, was het je verder alleen maar te doen om jouw feest "en Français" te vieren aan de bovenkant van Rode, elk jaar met een beetje meer "ampleur". Triestig, echt triestig, want je had tradities in stand kunnen houden en mensen dichter bij elkaar kunnen brengen. Je had die twee weekends in augustus en september kunnen aangrijpen om bruggenbouwer te worden. Je hebt er voor gekozen om de bestaande bruggen helpen op te blazen.

De gordel: Van alles wat Vlaams is, waarschijnlijk de grootste doorn in je oog, Myriam. Je hebt altijd je best gedaan om toelatingen zo lang mogelijk te rekken. Maar uiteindelijk was het gezichtsverlies waarschijnlijk iets te groot. Of was het de angst dat de negatieve reclame nog meer Vlamingen op de fiets naar Rode zou brengen?

Maar nu, voor de laatste keer, ook jouw laatste keer, bundel je al je arrogante kleinzerigheid. Je gunt de Vlamingen niets meer, he, voor die laatste maand dat je "burgemeesterke" mag spelen. Echt waar Myriam, hoe denk je dat je in de geschiedenisboeken zal staan? Denk je echt dat hier enige eer mee te behalen valt? De leugens waarop je je beslissing baseert zijn er zo over. BHV is gesplitst dus het is niet meer nodig? Het kost de gemeente te veel. "Allez allez, rions peu mais rions bien", Myriam.

De gordel gaat niet over BHV en kost je gemeente niets, integendeel, het brengt op. De gordel is een positief evenement met een positieve boodschap: “Wij houden van alle mensen die het Vlaams Karakter van onze gemeente respecteren”. Je kunt je hoofd nog zo ver in de grond steken als je wil, je kan alle taalwetten naast je neerleggen, je kan de wetten naar eigen goeddunken interpreteren en niet uitvoeren zoals ze bedoeld zijn, je kan de Franstalige inwoners een rad voor de ogen draaien en ze leugens aanpraten alsof ze gedrukt staan, maar wat je niet kan is negeren dat Rode in Vlaanderen ligt, een Vlaamse gemeente is en het altijd zal blijven. De gordel wijst daar elk jaar op sportieve en positieve wijze op en dat Myriam, dat doet pijn, want de Franstalige burgers zijn ook niet dom. Die doorzien jouw discours en die van alle andere dwaze burgemeesters uiteindelijk ook. Is dat misschien jouw reden om de gordel te verbieden? Hebben ze je op ’t Central ook door?

De lijst is nog niet compleet en dat zal ze ook niet worden, maar toch nog een paar uitschieters:De mammobiel (borstkankeronderzoek) die niet op een openbare gemeentelijke plaats mag staan omdat dit een Vlaams initiatief is, staat al jaren noodgedwongen in het gemeenschapscentrum “de Boesdaalhoeve”. Myriam, op kanker staat geen taal, tenzij die van pijn en verdriet en die is universeel.Jeugdhuis: De jeugd van Rode wegpesten, dat is een van je ultieme doelen. Als je jong genoeg begint met het pesten, gaan ze misschien wel ergens anders wonen.

Kinderen leren fietsen: Het wegwijs maken van kinderen in het verkeer, het gebeurt in vele gemeenten, maar in Rode mag het niet meer. De reclame rond dit evenement was enkel in het Nederlands. Drama! Het heeft Franstalige ouders niet tegengehouden om wel naar het alternatief evenement, georganiseerd zonder het gemeentebestuur, te komen.Filmclub Projecta: Niet Franstalig genoeg, dus niet meer in het Cultureel Centrum. Geen recente films meer in Rode, ga maar naar Brussel of naar Braine L’Alleud om daar de horeca ook nog laten bij te verdienen.Rode Kruis is noodgedwongen verhuisd naar buurgemeente Alsemberg. Niet "Croix Rouge" genoeg, zeker? Hierover werd een Salomonsoordeel geveld: het Rode Kruis of het Gordelsecretariaat. Twee keer slag binnen, want nu verdwijnt de Gordel ook.Jogging: Hiervoor zal je ook nog wel iets verzonnen hebben. Slijtage van de toch al slecht onderhouden wegen in Rode door het veelvuldig geloop?Kerstmarkt: Ja, wat kan er nu mis zijn aan een kerstmarkt? Was de kerstversiering te Vlaamsgezind? Was de sfeer te Vlaams? Klink Gluhwein niet Frans genoeg? Joost mag weten welk excuus je hiervoor weer verzonnen hebt. Overlast voor de mussen in het dorp?Bijna vergeten, naast het zwemmen wordt de populairste sport van het land ook niet gesteund. Wellicht niet elitair genoeg: het voetbal. Aan de naam zal het anders niet liggen “KFC Rhodienne”. 

Tijdens de gemeenteraden, had/heeft elk onderwerp wel iets communautairs. Eentje springt er nog altijd uit: “Wel of niet politiebegeleiding bij het begin en einde van de schooldag aan de Vlaamse gemeenteschool”. Voor de Franstalige gemeenteschool is dit niet eens ter discussie gesteld. Dan zijn er de talrijke pogingen om Frans te praten tijdens de gemeenteraad die dan steevast op niets uitdraait wegens niet wettelijk, allemaal ten koste van het gemeentebeleid en op kosten van de belastingbetaler.

De lijst van jouw miskleunen en diegene waar je eindverantwoordelijke voor bent, is echt eindeloos en tonen sprekend jouw minachting aan voor de Vlaamse inwoners van Rode en de Vlamingen in het algemeen.

Van alle wetten die je al niet hebt toegepast of verdraaid hebt, is er zeker nog één die hier ook moet vermeld worden: het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen naar taalaanhorigheid. Dat mag niet omdat de faciliteiten zo niet bedoeld zijn, maar ook omdat het simpelweg verboden is om de taal van de inwoners bij te houden. Je weet dat, het geldt overigens niet enkel voor de oproepingsbrieven, je kunt zo de verkiezingen gewoonweg verbrodden, maar je doet het wel, je wordt er niet voor gestraft en jij en je Franstalige politieke vriendjes van het FDF lopen telkens te roepen dat het pesterijen zijn van de o zo stoute Vlamingen. Hoe pathetisch en leugenachting kunt ge eigenlijk zijn, Myriam? Dura Lex Sed Lex. Jij als verkozene des volks, die gezworen heeft om de “ouetten van et Belkische volk” te respecteren, jij zou je daar zeker moeten aan houden. Je bent echter zo arrogant en onbetrouwbaar dat je zelfs gezworen eden niet nakomt.

Myriam, je hebt onze mooie gemeente verpest.

Sint-Genesius-Rode heeft een negatieve bijsmaak gekregen door jouw wanbeleid. Zowel de Vlamingen als de Franstaligen uit Rode worden door de rest van het land als extremisten gezien. De gemeente ziet er ook niet meer mooi uit. Op sommige plaatsen zijn de wegen in danig slechte staat. De Molenbeek overstroomt regelmatig met alle gevolgen van dien. Het dorp ziet er gewoonweg verloederd uit.
Het is er ook doods, haast geen mens meer op straat. De Rodenaren weten amper zelf nog in welke richting ze nu nog wel of niet rond de kerk moeten rijden. Jouw prioriteiten gaan naar een taalstrijd die onrechtvaardig en discriminerend is. Een strijd die niet zou mogen moeten gevoerd worden. Er hebben altijd twee taalgemeenschappen in Rode geleefd, het is tijdens jouw beleid misgelopen.
Je hebt je taalgenoten belogen en bedrogen en je hebt persoonlijke ambities laten voorgaan op het algemeen belang. Je discrimineert de Vlamingen in Rode en je gedraagt je als een regelrechte potentaat.

Het had anders gekund, maar je hebt elke kans tot toenadering met de Vlamingen naast je neergelegd. Jammer, je zult herinnerd worden als de burgemeester van de gemiste kansen.
Toch een vriendelijke groet, want zo zijn wij Vlamingen, beleefde jongens en meisjes maar wel standvastig.


Katty Mostaert

NederlandsFrançaisDeutschEnglish