Home 2. DE BECKER Ludo

gr01

2.

DE BECKER Ludo

nva logo
  •  32 jaar
  • Functioneel Analyst Ecommerce
  • als voorzitter van het Koninklijks Sint-Ceciliakoor De Hoek ben ik ook afgevaardigd lid in de Culturele Raad Rode.

 

Als geboren en getogen Rodenaar wil ik me mee inzetten om van onze gemeente opnieuw een bruisende samenleving te maken. Een samenleving waar iedereen in RESPECT met elkaar kan wonen, leven, werken en plezier maken.

Met het steeds drukkker wordende verkeer is er nood aan een echt uitvoerbaar en goed beleidsplan rond mobiliteit.
Mobiliteit gaat niet enkel over automobilisten. Ook over voetgangers en fietsers die op een veilige en aangename manier moeten kunnen deelnemen aan het verkeer van elke dag.

Als zoon van een politieagent die jaren in Rode heeft gewerkt kan ik ook stellen dat veiligheid een thema is waar ik ook veel belang aan hecht. Net als u! Kleine ingrepen kunnen ons het gevoel geven dat we in een veiligere samenleving leven, een gevoel dat dan werkelijkheid is geworden. Hiervoor moeten de status van de wijkagent opnieuw in ere herstellen en het aantal patrouilles verhogen. Het zal de strijdt tegen vandalisme en kleinere inbreuken ten goede komen.
Informatiedoorstroom van de politie naar de burger is essentieel.

De komende zes jaar moeten de inwoners van Rode weer centraal staan. Alleen dan kunnen we erin slagen om een warme samenleving te creëren waarin iedereen, ongeacht afkomst of taal, zich thuisvoelt.