Home 13. VANHAELEN Eddy

gr13

13.

VANHAELEN Eddy

openvld doen

Echtgenoot van Chantal Voets die zich kandidaat stelt voor de OCMW - Raad
Vader van Nico en Kim
Geboren en getogen Rodenaar
Stichter van Koperensemble “Gognio Brass”
Stichter van dansschool “K-creation dance”
Ex-bestuurslid KFC Rhodienne
Nauw betrokken bij Cultuurraad en Jeugdwerkgroep Rode
Viertalig


DOELSTELLINGEN :

  • Luisteren, overleggen, beslissen bij alle mogelijke dossiers die de voorbije legislatuur verwaarloosd werden
  • Intense samenwerking met alle Sport- en Cultuurverenigingen
  • Luisteren, overleggen en stimuleren naar plaatselijke handelaars toe, die al jaren aan hun lot worden overgelaten, opdat dorpskern en wijken terug bruisend worden en een halt wordt toegeroepen aan de uitvlucht van gemotiveerde Rodense ondernemers
  • Aanstellen van ombudsman om alle inwoners van om het even welke stand, taal, nationaliteit of ideologie dichter bij elkaar te brengen teneinde een aangename samenleving te bewerkstelligen
  • Oude panden een nieuw leven schenken ten node van alle verenigingen, handelaars
  • Een halt toeroepen aan de vlucht uit Rode van onze eigen jeugd (van projecten zoals site Novarode, Univ. Paardenstraat aanlokkelijke betaalbare woningen voor onze eigen kinderen creeëren)