Home 10. REYNAERS Jan

gr10

10.

REYNAERS Jan

spa logo

Ik ben een Vlaamsgezinde Belg en Belgischgezinde Vlaming.
Ook een wereldburger: gedurende meer dan 25 jaar heb ik mij als ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingezet voor de lotsverbetering van het Zuiden.

Sint Genesius Rode moet opnieuw een gemeente worden die een brug slaat tussen Vlamingen en Franstaligen en dit met de hulp van de EU burgers die hier wonen.

Grenzen inzake taalgebruik zijn slechts administratieve afbakeningen die nooit muren mogen worden !

Taalfaciliteiten zijn een grondwettelijk verankerd recht…maar mogen geen privilegies worden !

Ik woon reeds meer dan 18 jaar in de wijk Middenhut / Espinette centrale waar ik dagelijks vaststel dat meer en meer Franstaligen Nederlands begrijpen en spreken

Door wederzijds RESPECT waarbij éénieder zijn taal spreekt en in elk geval de andere taal goed begrijpt zal onze gemeente een symbool kunnen worden voor “le vivre ensemble”. Een samenleving is immers meer waard dan een loutere maatschappij.