RESPECT gaat resoluut voor een nieuwe aanpak in Sint-Genesius-Rode.

* * * English version currently not available * * *

20120627 PB02

De lijst RESPECT bundelt alle Vlaamse strekkingen, onafhankelijken en multiculturele kandidaten en wil als één team samenwerken aan een nieuwe dynamiek voor Rode.

RESPECT moet er zijn voor alle Rodenaren, ongeacht leeftijd, afkomst, achtergrond of cultuur. Elke inwoner van onze gemeente, Nederlands-én anderstalig, verdient een warme samen-leving in wederzijds respect.

 

Om deze reden hebben een aantal Vlaamse partijen (CD&V, N-VA, sp.a en Open Vld) de krachten gebundeld. Om een zo sterk mogelijke lijst uit te bouwen waar elke Rodenaar zich kan in terugvinden, werd er ook gezocht naar onafhankelijke kandidaten en personen van taalgemengde afkomst.
We hebben getracht een evenwichtige lijst op te stellen met een mooie mix van uittredende mandatarissen en nieuwe kandidaten. Van studenten tot gepensioneerden. Allen met een warm hart voor onze gemeente.

De lijst voor de gemeenteraad zal getrokken worden door Geertrui Van Rompuy-Windels. Anne Sobrie zal als uittredend Vlaamse schepen de lijst duwen. Op de tweede en derde plaats voor de gemeenteraadslijst staan Ludo De Becker en Tom Despiegeleer.
Voor het OCMW zal huidig OCMW-bureaulid Luc Voets de lijst trekken. Hier zullen Veerle Wauters en Veerle Coenaerts op de tweede en derde plaats staan. OCMW-raadslid Louis Chabert, zal de lijst duwen.

RESPECT wil, als één team, over de partijgrenzen heen, werk maken van:

Hoe RESPECT dit programma concreet zal invullen kan u binnenkort lezen, in 4 talen, op onze website http://www.respect1640.be.