Home News Press anouncments RESPECT gaat resoluut voor een nieuwe aanpak in Sint-Genesius-Rode.

RESPECT gaat resoluut voor een nieuwe aanpak in Sint-Genesius-Rode.

* * * English version currently not available * * *

20120627 PB02

De lijst RESPECT bundelt alle Vlaamse strekkingen, onafhankelijken en multiculturele kandidaten en wil als één team samenwerken aan een nieuwe dynamiek voor Rode.

RESPECT moet er zijn voor alle Rodenaren, ongeacht leeftijd, afkomst, achtergrond of cultuur. Elke inwoner van onze gemeente, Nederlands-én anderstalig, verdient een warme samen-leving in wederzijds respect.

 

Om deze reden hebben een aantal Vlaamse partijen (CD&V, N-VA, sp.a en Open Vld) de krachten gebundeld. Om een zo sterk mogelijke lijst uit te bouwen waar elke Rodenaar zich kan in terugvinden, werd er ook gezocht naar onafhankelijke kandidaten en personen van taalgemengde afkomst.
We hebben getracht een evenwichtige lijst op te stellen met een mooie mix van uittredende mandatarissen en nieuwe kandidaten. Van studenten tot gepensioneerden. Allen met een warm hart voor onze gemeente.

De lijst voor de gemeenteraad zal getrokken worden door Geertrui Van Rompuy-Windels. Anne Sobrie zal als uittredend Vlaamse schepen de lijst duwen. Op de tweede en derde plaats voor de gemeenteraadslijst staan Ludo De Becker en Tom Despiegeleer.
Voor het OCMW zal huidig OCMW-bureaulid Luc Voets de lijst trekken. Hier zullen Veerle Wauters en Veerle Coenaerts op de tweede en derde plaats staan. OCMW-raadslid Louis Chabert, zal de lijst duwen.

RESPECT wil, als één team, over de partijgrenzen heen, werk maken van:

  • een face-lift voor onze gemeente die er nu troosteloos en verwaarloosd bij ligt;
  • een nieuwe dynamiek voor de dorpskern en de lokale economie;
  • de versterking van het sociaal weefsel door mensen samen te brengen en een betere dienstverlening. Door van het cultureel centrum een echt ontmoetingscentrum te maken, door gezinnen, jeugd, senioren, hulpbehoevenden… te ondersteunen met raad en daad;
  • een betere samenwerking met intercommunales, hogere overheden én Europa om maximaal gebruik te kunnen maken van subsidies en externe fondsen voor betaalbaar wonen, vlotte mobiliteit, waterbeheersing, milieubescherming, ...
  • het opstarten van commissies en adviesorganen als cultuurraad, sportraad, seniorenraad, milieuraad, omdat deze de motor zijn van een goed draaiende gemeente;
  • aandacht voor het veiligheidsaspect in onze gemeente en dit in de brede zin van het woord. Niet meer blauw op straat, maar efficiënt blauw op straat;

Hoe RESPECT dit programma concreet zal invullen kan u binnenkort lezen, in 4 talen, op onze website http://www.respect1640.be.

NederlandsFrançaisDeutschEnglish