RESPECT

* * * English version currently not available * * *

Rode heeft nood aan een nieuwe aanpak met een visie op prettig samenleven, in wederzijds respect. Met respect voor de bestaande wetgevingen. Een aanpak die zich erop toelegt om van Rode een mooie, goed uitgeruste  en goed beheerde gemeente te maken. Gemeenteverkiezingen dienen niet om nationale thema’s op te rakelen.  Ze gaan over het goed bestuur van de gemeente,met een visie waarin mensen belangrijk zijn.

Daarom hebben een aantal partijen in Sint-Genesius-Rode zich achter een nieuw project, een nieuwe lijst gezet: Respect. Deze lijst staat open voor iedere Rodenaar die mee wil ijveren voor RESPECT voor àlle inwoners: jong en oud, Nederlandstaligen en anderstaligen, gezonden en hulpbehoevenden..... Met de Europese gedachte van solidariteit en wederzijds respect wil RESPECT iedereen uitnodigen mee te werken in een nieuwe dynamiek.  Met respect als basis van vertrouwen, dat onmisbaar is voor een goede “samen”-leving tussen de Rodenaren en voor een goed bestuur van onze prachtige gemeente.

In dezelfde geest werd ook de samenstelling van de lijst aangepast. De lijst voor de gemeente wordt getrokken door Geertrui Van Rompuy-Windels,  met Anne Sobrie die als uittredend schepen de lijst duwt. De lijst voor het OCMW, waarvan de Raad in de faciliteitengemeenten ook rechtstreeks verkozen worden, wordt getrokken door Luc Voets.  Daar is Louis Chabert, uittredend OCMW-raadslid, de lijstduwer. Met deze mix van vernieuwing en ervaring wil RESPECT als één team inzetten voor een nieuwe dynamiek en vooral werk maken van :

  • Een goed onderhouden gemeente met propere straten, aangepaste voetpaden, fietspaden en speelpleinen.
  • Een woonbeleid dat de Rodenaren kans geeft om in hun eigen gemeente te blijven wonen, zowel voor jongeren die een huur- of koopwoning zoeken als voor de senioren die nood hebben aan serviceflats of plaats in het rustoord tegen betaalbare prijzen.
  • Nieuwe dynamiek om van de gemeente terug een leefgemeente te maken met plaats voor handelaars en middenstand, met een actief en goed ondersteund verenigingsleven waar ook de jeugd, sport en cultuur hun plaats krijgen. Dit moet een antwoord geven op het huidig beleid met een leeglopend dorpscentrum, een onderbenut cultureel centrum, een veel te lange tijd gesloten zwembad, een slapend gemeentebestuur dat zich vooral toelegt op het verbieden van activiteiten (zoals recent met de Gordel gebeurde).
  • Een goed beheerd netwerk van riolering en een afwateringsplan om overstromingen te vermijden.
  • meer samenhorigheid binnen de wijken en tussen de gemeenschappen. De politie en haar wijkagenten werken actief mee aan het verhogen van het veiligheidsgevoel tussen de mensen.
  • Minder verkeersellende en vlot verkeer voor alle weggebruikers in wederzijds respect.
  • Een modern gemeentebestuur dat ook bereikbaar is buiten de gewone werkuren, waar documenten elektronisch kunnen opgevraagd worden, waar vragen ook beantwoord worden.
  • Een democratische gemeente : hoog tijd om adviesorganen als cultuurraad, sportraad, seniorenraad, milieuraad.... op te starten.
  • Een gezonde en groene gemeente met een milieuplan, een mobiliteitsplan en een sociaal beleidsplan die ook gerealiseerd worden.

Onze gemeente heeft zoveel troeven: dichtbij Brussel, een mooie groene omgeving, goed openbaar vervoer met 2 treinstations en buslijnen, goede scholen en de vele mogelijkheden die de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid aanreiken.

RESPECT wil van Rode terug een dynamische gemeente maken waar alle inwoners zich thuis voelen.

NederlandsFrançaisDeutschEnglish