RESPECT

* * * Deutsch-Version noch nicht verfügbar * * *

Rode heeft nood aan een nieuwe aanpak met een visie op prettig samenleven, in wederzijds respect. Met respect voor de bestaande wetgevingen. Een aanpak die zich erop toelegt om van Rode een mooie, goed uitgeruste  en goed beheerde gemeente te maken. Gemeenteverkiezingen dienen niet om nationale thema’s op te rakelen.  Ze gaan over het goed bestuur van de gemeente,met een visie waarin mensen belangrijk zijn.

Daarom hebben een aantal partijen in Sint-Genesius-Rode zich achter een nieuw project, een nieuwe lijst gezet: Respect. Deze lijst staat open voor iedere Rodenaar die mee wil ijveren voor RESPECT voor àlle inwoners: jong en oud, Nederlandstaligen en anderstaligen, gezonden en hulpbehoevenden..... Met de Europese gedachte van solidariteit en wederzijds respect wil RESPECT iedereen uitnodigen mee te werken in een nieuwe dynamiek.  Met respect als basis van vertrouwen, dat onmisbaar is voor een goede “samen”-leving tussen de Rodenaren en voor een goed bestuur van onze prachtige gemeente.

In dezelfde geest werd ook de samenstelling van de lijst aangepast. De lijst voor de gemeente wordt getrokken door Geertrui Van Rompuy-Windels,  met Anne Sobrie die als uittredend schepen de lijst duwt. De lijst voor het OCMW, waarvan de Raad in de faciliteitengemeenten ook rechtstreeks verkozen worden, wordt getrokken door Luc Voets.  Daar is Louis Chabert, uittredend OCMW-raadslid, de lijstduwer. Met deze mix van vernieuwing en ervaring wil RESPECT als één team inzetten voor een nieuwe dynamiek en vooral werk maken van :

Onze gemeente heeft zoveel troeven: dichtbij Brussel, een mooie groene omgeving, goed openbaar vervoer met 2 treinstations en buslijnen, goede scholen en de vele mogelijkheden die de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid aanreiken.

RESPECT wil van Rode terug een dynamische gemeente maken waar alle inwoners zich thuis voelen.