De Rodenaar heeft recht op de waarheid !

* * * Deutsch-Version nicht verfügbar * * *

Bekrachtiging door België van het « raamverdrag ter bescherming van nationale minderheden »

Zelfs Frankrijk , Luxemburg e.a. hebben dit niet ondertekend ! Er is nog steeds discussie of erkende cultuurgemeenschappen binnen een land wel als minderheden kunnen beschouwd worden.

In Sint-Genesius-Rode zijn trouwens niet de Franstaligen maar de Nederlandstaligen geminoriseerd !

Onderdrukking van de wettelijke faciliteiten ?

De faciliteiten kunnen slechts gewijzigd worden via een 2/3 meerderheid in de Federale Kamer én een meerderheid in elke taalgroep. Waarschijnlijk lukt dit nooit meer. Zowel Vlaanderen als de lijst RESPECT willen alle wetten « respecteren » , inclusief de taalwetten en faciliteiten. Sint-Genesius-Rode behoort tot het Vlaams Gewest en biedt enkel « faciliteiten »  voor haar inwoners. Dit is geen 2-talig statuut zoals alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat kent. Is het niet evident dat nieuwe inwoners een inspanning leveren om de taal van de regio waar ze zich kwamen vestigen, te leren ?

Om vastgoed te kunnen kopen moet men « een band met de streek » kunnen bewijzen ? 

Vlaanderen zoekt een oplossing om jongeren toe te laten in eigen streek te kunnen blijven wonen. Sommige streken (69 gemeenten) zijn zo duur geworden, onbetaalbaar voor de jeugd, dat dit decreet hier een oplossing hoopt te brengen. Indien dit niet conform zou zijn met Europese of internationale regels, dan zal Vlaanderen dat naleven en een andere oplossing zoeken.

Sociale woningen zijn voorbehouden voor personen die Nederlands spreken ?

Dit is niet van toepassing op de faciliteitengemeenten !! Wel vraagt men in de rest van Vlaanderen dat kandidaten bewijzen dat ze « bereid zijn nederlands te leren ». Inderdaad : hoe kan een inwijkeling zich integreren en werk vinden indien hij niet bereid is Nederlands te leren ? In Nederland moet men eerst Nederlands geleerd hebben alvorens men het land binnen mag.

Vlaanderen wil de franstalige scholen in de faciliteitengemeenten op termijn afschaffen ?

Tot nu toe heeft de Vlaamse Gemeenschap al haar wettelijke verplichtingen na gekomen en wil de wetten blijven respecteren. De franstalige schoeln in de faciliteitengemeenten kosten jaarlijks +/_ 10 000 000 €. Dit kan niet gezegd worden van Wallonië die haar verplichting tot subsidiëring van een nederlandstalige school of scholen in de faciliteiten gemeenten in Wallonië, nooit nakwam.

Omzendbrief Peeters ?

Daar is klacht tegen ingediend bij de Raad van State maar de omzendbrief werd niet verworpen. Ook hier : is het niet evident dat nieuwe inwoners een inspanning leveren om de taal van de regio waar ze zich komen vestigen, te leren ?

NVA versus FDF : Nationalisme of extremisme ?

De NVA is een democratische partij die in Vlaanderen in 2010 bijna 30% kiezers behaalde. Het NVA streeft o.a. naar conféderalisme met Wallonië, op een transparante manier. De lokale NVA oonderschrijft het programma van RESPECT volledig. Dit is in 4 talen uit respect voor alle inwoners.

Het FDF is voor vele Vlamingen een extremistische partij. Het FDF is in Wallonië zo goed als onbestaand en werd door de MR afgestoten uit hun kartel. Het FDF wakkert de communautaire spanningen aan en bekommert zich nauwelijks om de reëele noden van de Rodenaren. Het FDF voert enkel campagne in het Frans en dat in Vlaanderen !

 

Besluit :

Het team-RESPECT is fier op haar programma en haar campagne die steeds inhoudelijk correct was en respectvol blijft.

Meer dan ooit is er nood aan wederzijds RESPECT  in Sint-Genesius-Rode !